Verzekeren van beveiligingwerk als specialisme

Als particuliere beveiligingsorganisatie richt u zich op het managen van veiligheidsrisico’s voor een evenement, horecagelegenheid, instelling of persoon. Het heeft de voorkeur om interne risico’s van uw organisatie op eenzelfde systematische manier te benaderen en op orde te hebben. Vanzelf komt u dan aan op het vraagstuk bedrijfsaansprakelijkheid en de keuze om dit al dan niet te verzekeren.

Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid voor de kernactiviteiten van een beveiligingsorganisatie blijkt al snel geen eenvoudige opgave. Het valt op dat verzekeraars terughoudend zijn. Dit is voornamelijk te wijten aan de onbekendheid vanuit de verzekeraars met de materie en de branche-specifieke risico’s. Standaard worden er een aantal uitsluitingen toegepast voor situaties die vooral bij evenementen- en horecabeveiliging onvermijdelijk zijn.
Voor het vinden van een geschikte verzekeraar is een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit gewenst. Anders gezegd: de hoogte van de premie die u dient te betalen in verhouding tot de aansprakelijkheden die gedekt zijn. Ook het eigen risico moet in redelijkheid tot de werkzaamheden en de financiële draagkracht van de organisatie bepaald worden.

Sommige evenementenbeveiligingsorganisaties stellen zich op het standpunt dat de organisator van het evenement een evenementenvergunning heeft afgesloten, waar u als beveiligingsorganisatie bij schade aanspraak op kunt maken. Ondanks dat hier een kern van waarheid in zit, is het belangrijk om aan te geven dat deze vlieger niet voor alle denkbare scenario’s op gaat. Omdat u als professioneel beveiligingsbedrijf wordt ingehuurd, hoeft een ander bedrijf (in dit geval de organisator) niet voor de overgedragen taken de aansprakelijkheid op zich te nemen. Een aantal voorbeelden:

Schade voorbeeld 1: schade valt onder verzekering organisator
Voor een evenement dient de organisator  volgens de voorschriften van de gemeente 60 beveiligers in te zetten. De organisator kiest er voor om 55 beveiligers in te huren omdat dit de kosten drukt. Na calamiteiten blijkt dat de beveiliging onvoldoende is geweest. Hiervoor is de organisator aansprakelijk. Zij hadden volgens de voorschriften 60 beveiligers moeten leveren. De individuele beveiliger is dit niet te verwijten, maar de organisator. Om die reden zal daar de claim ook terecht komen.

Schade voorbeeld 2: schade valt onder verzekeraar beveiligingsorganisatie
Vervolg op voorbeeld 1, maar met voldoende beveiligers. Er zijn wel 60 beveiligers aanwezig. Een beveiligingsbedrijf is ingehuurd om de Zuid-as vrij te houden voor verkeer. Hier is veel verkeer en ook het beheer van de kas is hier aanwezig. Een (aantal) beveiliger(s) verzaakt om het verkeer vrij te laten doorgaan en als gevolg daarvan is er ophoping van mensen op het evenement aan de Zuid-as. Hierdoor komt er druk op de mensen bij het kasbeheer. Zij zien kans om een gerichte aanval op te plegen. De organisator is dit niet te verwijten. Zij hebben deze specifieke taak overgedragen aan een professioneel bedrijf.

Schade voorbeeld 3: schade valt onder verzekeraar beveiligingsorganisatie
De beveiliger werkt met een hond. De bezoeker komt te dicht bij terwijl de beveiliger even zijn blikveld op een andere bezoeker heeft. Het bijtincident kan verzekerd worden op de aansprakelijkheidsverzekering.

Schade voorbeeld 4: schade valt onder verzekeraar beveiligingsorganisatie
De beveiliger schakelt te laat hulp in bij een opkomende ruzie. Hierdoor loopt de schade verder op dan indien er adequaat gehandeld was.

Schade voorbeeld 5: schade valt onder verzekeraar beveiligingsorganisatie
Bij de acquisitie brengt het bedrijf een (kostbaar) schilderij per ongeluk tot vallen. De schade zal door de verzekeraar worden uitgekeerd.

In veel gevallen heeft u de keuze tussen twee kwaden: een (hoge) premie betalen die niet in verhouding staat of vitale onderdelen van de kernactiviteiten onderverzekerd laten. Veel beveiligingsbedrijven hebben slechts een verzekering voor voorbeeld 5. Bij de risico-inschatting van de meeste verzekeraars kun je op zijn minst vraagtekens zetten in hoeverre hier objectief en met enige inhoudelijke expertise naar is gekeken. Niet verwonderlijk is dan ook dat enkele verzekeraars zich verdiept hebben in de particuliere beveiliging en dit inmiddels als specialisme aan hun portefeuille hebben toegevoegd.

Onderzoek van De Veiligheidsman.nl wijst uit dat het aantal aanbieders weliswaar zéér beperkt is, maar dat het wel degelijk mogelijk is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die alle beveiligingswerkzaamheden dekt (ook hondengeleiders). Hierbij zijn de premies – zoals je zou verwachten – acceptabel en meer in verhouding tot het risico van de werkzaamheden. Deze aanbieders zijn van mening dat particuliere beveiligingsorganisaties zelf al risicomijdend te werk gaan. Zo dient een medewerker zich aan allerlei protocollen te houden wanneer zich (risicovolle) situaties voordoen. De beveiligingsmedewerker zelf is ook op zijn hoede: een misstap kan vergaande gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst, het legitimatiebewijs of zelfs juridisch. Als u als particuliere beveiligingsorganisatie professioneel te werk gaat, lijkt niets u in de weg te staan om met een gerust hart uw passie voor beveiligingswerk uit te oefenen.

Op uw verzoek stelt De Veiligheidsman.nl de contactgegevens van de aanbieders voor u beschikbaar.