Event Security Officer

De laatste jaren maakt evenementenbeveiliging een aanzienlijke professionalisering door. Zo zijn het vooraf inschatten en sturen van bezoekersgedrag (crowdmanagement en crowdcontrol) niet meer weg te denken uit het takenpakket van een evenementenbeveiligingsorganisatie.  

In de huidige trend waarbij de beveiligingsorganisatie een toenemende verantwoordelijkheid krijgt (en neemt), past een functiegerichte training voor beveiligers op evenementen, ook wel ‘Event Security Officers’ genoemd. Door het brede taakgebied zijn er verschillende type mensen geschikt voor het beveiligen op evenementen.

Over het algemeen zijn Event Security Officers sociaal ingesteld, hebben ze affiniteit met orde en veiligheid en durven ze de verantwoording aan voor grote groepen mensen. In de basis dienstverlenend, maar weten te schakelen en doortastend op te treden als de veiligheid in het geding komt.

Bij De Veiligheidsman.nl bestaat de training Event Security Officer uit de volgende modules:

 • De werkwijze van een evenementenbeveiligingsorganisatie;
 • De rol en functie van Event Security Officer;
 • De voorbereiding van een evenement: risicoanalyse en veiligheidsplan;
 • Bezoekersgedrag: crowdmanagement en crowdcontrol;
 • Event Security en wettelijke kaders;
 • Communicatie en conflicthantering;
 • Handelen bij incidenten en calamiteiten;
 • Integrale veiligheid op evenementen.

Door de opzet en praktische inslag van de training is de Event Security Officer (in opleiding) op alle situaties voorbereid en is de kennis direct toe te passen in de praktijk. Om de training af te sluiten met het certificaat is het voor de cursist naast het volgen van de theoriemodules vereist om:

 • Twee theorie examens af te leggen (Event Security en Wettelijke Kaders);
 • De praktijkstage uit te voeren. Het praktijkopdrachtenboek dient ingevuld te worden door de praktijkbegeleider;
 • Het (mondeling) praktijkexamen af te leggen bij het SVPB aan de hand van het ingevulde praktijkopdrachtenboek.

Diensten

 • Het verzorgen van de training Event Security Officer. Zowel in-company, op locatie of als opleidingstraject voor particuliere beveiligingsorganisaties.
 • Het verzorgen van praktijkbegeleiding en ondersteuning voor het mondeling praktijkexamen