Integrale veiligheidszorg events

Evenementenveiligheid is veelomvattend: diverse aspecten van veiligheid komen samen. Dit vraagt om een integrale benadering waarbij soms tegenstrijdige belangen afgewogen dienen te worden.

Een belangrijke ‘voorwaarde’ voor het organiseren van een evenement is dat de veiligheid voor bezoekers en een ieder die betrokken is bij het evenement, ook medewerkers, gewaarborgd dient te zijn. Bij het waarborgen van de veiligheid zijn het afgeven van garanties onmogelijk. Wel zijn het leveren van uiterste inspanningen voor de veiligheid nodig. Een risicoanalyse met daarbij maatregelen op papier zetten van zowel voorzienbare als onvoorzienbare situaties is vereist, wanneer het gaat om risicovolle evenementen. 

De veiligheidsorganisatie, als geheel van betrokken partijen, dient professioneel te worden ingericht. De in te vullen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn helder benoemd en betrokken partijen hebben afstemming over het geldende beleid en de aanpak.
Wanneer aan deze randvoorwaarden worden voldaan zal de kans op een veilig en ordelijk evenement aanzienlijk toenemen. De veiligheidsorganisatie is in staat veerkracht te tonen en in te spelen op voorkomende situaties, waarbij (eventuele) nadelige gevolgen voor de veiligheid zoveel mogelijk beperkt blijven.

In de huidige ontwikkelingen waarin organisatoren van commerciële evenementen steeds meer verantwoordelijkheid dienen te nemen, vraagt dit om veiligheidsexpertise vanuit verschillende invalshoeken. De Veiligheidsman.nl ondersteunt overheden, (private) organisatoren en particuliere beveiligingsorganisaties bij het professioneel organiseren van veiligheid.

De Veiligheidsman.nl levert tevens integrale veiligheidszorg voor een evenement. Dasgewenst wordt een projectorganisatie ingericht, bestaande uit beveiliging, brandpreventie, medische hulpverlening en veiligheidskundigen.

Diensten

  • Het coördineren en aansturen van de particuliere beveiligingsorganisatie, of onderdelen hiervan (projectmanagement en/of operationele staf);
  • Integrale veiligheidscoördinatoren evenementen;
  • Integrale veiligheidszorg evenementen, desgewenst bestaande uit beveiliging, brandpreventie, medische hulpverlening en veiligheidskundigen.