Training Event Security Officer

(Maatwerk-)trainingen en voorlichting

Voor organisaties met doelstellingen op het gebied van veiligheid en beveiliging, waarin de medewerkers een belangrijk ‘middel’ zijn, is het van belang een actief trainingsbeleid te formuleren en uit te voeren. De Veiligheidsman.nl verzorgt trainingen en voorlichting. Vanuit verschillende invalshoeken staat het bevorderen van veiligheid en het bewustzijn daarin centraal.

De Veiligheidsman.nl

De Veiligheidsman.nl ondersteunt organisaties met doelstellingen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Dit alles vanuit het basisidee: uw veiligheid professioneel organiseren. Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van deskundige ondersteuning bij certificeringstrajecten, veiligheidsadvisering, (maatwerk-)trainingen en het leveren van uiteenlopende managementdiensten.